Неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата

11

Цементарница УСЈЕ, во текот на зимскиот период редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на цементарницата.

– Поради редовни ремонтни активности, од 5-ти јануари 2019 година и двете печки на Цементарница УСЈЕ не се во погон – информираат од УСЈЕ.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (04.01.2019 – 10.01.2019).